02.12.2016 PROF.DR.HÜLYA ALPER İLE CUMA KONFERANSINA DAVETLİSİNİZ!

İstanbul Kırım Derneğinde Maturidi Yesevi Otağı ile“İmam Maturidi ve Maturidilik” Konulu Konferans
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 02 Aralık 2016 tarihli Cuma Konferansında Maturidi Yesevi Otağından Prof.Dr. Hülya ALPER “İmam Maturidi ve Maturidilik” konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Necmettin POLAT” yapacaktır

Prof. Dr. Hülya ALPER Kimdir

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Aslen Elazığlı olan Hülya Alper 1969’da Bursa İnegöl’de doğdu. Öğrenim hayatına İstanbul’da başladı. Önce Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nden (1987) sonra da Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1991). 1993 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda “araştırma görevlisi” olarak çalışmaya başladı.
“Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberin Dindeki Konumu” adlı tezle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993), “Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı” isimli çalışma ile de doktorasını tamamladı (2000). Sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere yaklaşık bir yıl İngiltere’de (1996–1997) kaldı. Kahire Üniversitesi Dârü’l-ulûm Fakültesi’nde “misafir ilim adamı” olarak çalışmalar yaptı (2002–2003). Ayrıca üç ay Londra Üniversitesi SOAS’da misafir ilim adamı olarak bulundu (2011). 2005 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2015 yılında da profesör unvanı
aldı.
“Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberin Dindeki Konumu” adlı tezle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993), “Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı” isimli çalışma ile de doktorasını tamamladı (2000). 2005 yılında yardımcı doçent 2009 yılında da doçent oldu.
Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hülya Alper’in elinizdeki kitap dışında Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı (İstanbul: Rağbet Yayınları 2002), Bendeki Kahire (İstanbul: Kesit Yayınları 2007), Tevhidin Esasları (Ebü’l-Muîn Nesefî’nin Kitâbü’t-temhîd lî kavâidi’t-tevhîd’inin çevirisi İstanbul: İz Yayıncılık 2007), İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi (İstanbul: İz Yayıncılık 2008) adlı kitapları ile çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa – İstanbul
Tel.: 0212 534 92 31
Belgegeçer: 0212 635 2611
web: kirimdernegiistanbul.org
e-mail: info@kirimdernegiistanbul.org