04 Mayıs 2012 Cuma Konferansı

Bu Hafta Cuma Konferans konuğumuz Doç.Dr.Dinçer KOÇ 

Konu: AltınOrdu öncesi İdil Boyu Türk Halkları tarihine bir bakış

İkram Sahibi : Yakup Çelik

 

İstanbul Kırım Derneğinde Altın Ordu Öncesi İdil Boyu Türk Halkları Tarihine bir bakış

İSTANBUL (QHA) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferanslarında bu hafta Yard.Doç.Dr.Dinçer Koç   Altın Ordu Öncesi İdil Boyu Türk Halkları Tarihine bir bakış     konulu konuşma yapacak.

4 Mayıs  2012   Cuma günü saat 19.30'da dernek toplantı salonunda yapılacak konferansın ardından verilecek ikramın sahipliğini Yakup Çelik  yapacaktır.

 

 ÖZGEÇMİŞ

 YRD. DOÇ. DR. DİNÇER KOÇ

Şahsi Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: Elazığ, 1979

Askerlik: Jandarma Asteğmen (J. G. K. Ankara, 2001-2002)

Yabancı Dil: İngilizce, Rusça

Eğitim Bilgileri

Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1996-2000)

Y. Lisans: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı (2003-2005) Tez Konusu: 20. Yüzyılın Başında Tatar Milli İctimai Hareketi

Doktara: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı (2006-2010)

Tez Konusu: İtil Bulgarları

İş Tecrübesi

TDAV Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Kazan Kültür Merkezi Müdürü ve Tataristan Devlet Gumaniter Enstitüsü Türkoloji Bölümü Öğretim Görevlisi (2004-2005)

Kırgızistan Celalabat İşletme Fakültesi Türkoloji Bölümü Öğretim Elemanı (2005-2006)

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/Tarih Öğretmeni (Şubat 2007- Şubat 2011)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Şubat 2011…)

Yayınlar“1917 Şubatı Rus İnkılabından Sonraki II. Bütün Rusya Müslümanları Kongresi”, Akademik Bakış, Sayı 8, (Celalabat-Kırgızistan 2006), s.1-8.

“Tarih Şuuru ve Milli Kimlik”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 284, (2010), s.8-11.

“Bulgar Boylarının Orta İdil Boyuna Göçü ve Novinkovsk Kurganları”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 27, (2010), s.37-57.

“Nümizmatik Verilere Göre X. Yüzyılda İdil Bulgar Emirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, s.223-236.

“Sultan III. Murad’ın Leh Kralı Stephan Bathory’e Mektubu”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 190, (2011), s.215-226.

“Avusturyalı Diplomat Sigismund Herberstein’in Tatar Türkleri Hakkında Verdiği Bilgiler”, İ. Ü. Tarih Semineri Bildirileri, (2011), (Baskıda)

Burs, Ödül vs.Eylül –Aralık 2011 döneminde 3 ay YÖK bursuyla Florida State Üniversitesi Tarih Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARD.DERNEĞİ

MOLLA GÜRANİ MAH.AKKOYUNLU SOK.NO.52 ÇAPA İSTANBUL

0212 534 92 31