09.12.2016 RANETTA GAFFAROVA İLE CUMA KONFERANSINA DAVETLİSİNİZ !

İstanbul Kırım Derneğinde “DÜNYA TOPLUMUNDA KIRIM TATARLARIN BUGÜNKÜ DURUMU: DARBE VE İŞGÂL –  ORTAK VE FARKLILIK NOKTALARI” Konulu Konferans

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 09 Aralık 2016 tarihli Cuma Konferansında Doç.Dr. Ranetta Gafarova DÜNYA TOPLUMUNDA KIRIM TATARLARIN BUGÜNKÜ DURUMU: DARBE VE İŞGÂL – ORTAK VE FARKLILIK NOKTALARI konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Vicdan KURT” yapacaktır

 

DOÇ. DR. RANETTA GAFAROVA KİMDİR
Görev Yeri: Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi (Kırım), Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
Eğitim Bilgileri: 1986 yılı Namangan Devlet Pedagoji Üniversitesi. Rus Filolojisi Fakültesi mezunu.
Branşı: Rus Dili ve Edebiyatı
Ranetta GAFAROVA 1986 yılında Namangan (Özbekistan) şehri 49. Lise’nin Rus Dili ve Edebiyatı hocası olarak iş hayatına atılmıştır. 1991 yılında ailesiyle beraber Kırım’a yerleşir.
1993-2011 yılları arasında KMPÜ 2. Personel Müdürü (Simferopol).
1996-2011 yılları arasında Rus Filolojisi Bölümü öğretim görevlisi.
2009 – Ukrayna Harkov Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Doktora tezini savunmuştur ve Rus Filolojisi Bölümü kadrolu Doktor öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2012 yılında Rus Filolojisi Bölümü Doçentlik unvanını kazanmıştır.
2010 – 2014 yıllarında Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi Dekanlığı görevini yapmıştır.
Ranetta Gafarova’nın uzmanlık sahası – Rus Edebi Dilinin Tarihi, Gelişimi ve Kodlanma Sorunları (Gramer normlarının kodlanması). Çağdaş Rus Dili Leksik Yapısının Günlük Değişmeleri, Aktif Süreçleri. Konuyla ilgili Ranetta Gafarova’nın toplam 40’a yakın bilimsel hakemli dergilerde makaleleri basılmıştır. Ranetta Gafarova birçok uluslararası konferansın katılımcısı ve tertipçisidir. Ranetta Gafarova’nın Eğitim sürecinde yeni metotların uygulanmasında büyük başarıları tespit edilmiştir. Filoloji disiplinlerinin öğretilmesinde yeni uygulamaların müellifidir.
Dekan mevkisinde Ranetta Gafarova sorumlu, son derece ciddi ve verimli bir ünitenin tecrübeli başkanı olarak kendisini göstermiştir. Ranetta Gafarova belirli bir akademik seviye ve klâsın temsilcisidir.
Ranetta Gafarova dekanlık vazifesinde Fakültenin eğitim ve bilimsel gelişmesine yenilikler getirmiş, ünitenin teknik potansiyelini yükseltmiş, Türk  ve Slav dilleri uzmanlarının hazırlandığı ve mezun edildiği bu Fakültenin bünyesinde genç akıl gücünün yetiştirilmesine olanaklar sağlamıştır.
Ranetta Gafarova’nın Dekan olarak amaçları ve uygulamaları:  Türk, Kırım Tatar ve Rus dilleri ile edebiyatlarının eğitiminde yeni metotların bulunuşu, denenmesi ve uygulanmasında bilinç-pratik metodun temelinde yatmaktadır. Dolayısıyla, Fakülte’de Dekan Hanımın fikri ve teşebbüsüyle Türk yazarı Cengiz Dağcı Derslik-Müzesi, ilk Kırım Tatar Cumhurbaşkanı Numan Çelebi Cihan’a açılmıştır. Bu derslik odası çağdaş gereksinime uygun hazırlanmış, öğrencilere hizmet etmektedir. Oda aynı zamanda Umum Türk Edebiyatı Kütüphanesi olarak da çalışmaktadır.
KMPÜ Türkiye, Romanya ve Rusya’nın bir sıra mühim üniversiteleriyle, eğitim birimleri ve dünya fondlarıyla anlaşmalar imzalamıştır. Bunların sayesinde Türkoloji araştırmaları yürütülmekte, anadili Türkçe olan ülkelerle sıkı münasebetler kurulmuş bulunmaktadır. Tek 2012 yılında Fakülte 20 Uluslararası konferansa ev sahipliği yapmıştır. Dekan Ranetta Gafarova’nın muazzam eğikleri sonucunda Fakültede Gazetecilik branşı açmıştır.
Ranetta Gafarova yeni nesil akademisyen ve yetenekli öğrenciler için mükemmel bir rehber olarak yıllardır çalışmaktadır. Amacı – öğretmen olarak çalışacak olan mezunlarımızın şuurunda sanatsal temellerin ve metotların şekillenmesidir.
2014 yılında KMPÜ Kırımtatar ve Türk Filolojisi Fakültesinde İsmail Gaspıralı adına araştırma merkezi Türk Ocakları desteği ile açılmıştır.
2013 yılında Ardahan Üniversitesinde Rus bölümünüm kurucusu olarak görevine devam etmektedir.
Bir yıl boyunca Türkiye Üniversitelerinde ve çeşitli okul eğim vakıflarında Kırım konusunda 23 konferans düzelendi, 5 Uluslararası Sempozyumda katıldı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa – İstanbul

Tel.: 0212 534 92 31

Belgegeçer: 0212 635 2611

web: kirimdernegiistanbul.org

e-mail: info@kirimdernegiistanbul.org