100.Yılında Milli Kurultay ve 100.yılında N.Ç.Cihan Uluslararsı Sempozyumu

  1. Yılında Milli Kurultay ve Şehadetinin 100. Yılında Numan Çelebi Cihan Uluslararası Sempozyumu

 

23-24 Şubat 2018

İstanbul

Yer: Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Fındıkzade-Fatih

Ev Sahibi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

 

Kongre Koordinatörü: Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer

 

KURULLAR

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK

Prof. Dr. Nuri KAVAK

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Doç. Dr. Esra TEBERDAR GÜNEŞ

 

Yürütme Kurulu:

Celal İçten

Emre Türedi

Seher Türedi

Ergün Sevimsoy

 

Katılımcılar

 


Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK

Prof. Dr. Nuri KAVAK

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Prof. Dr. Saynur DERMAN

Prof. Dr. Kemal ÖZCAN

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ

Doç. Dr. Esra TEBERDAR GÜNEŞ

Doç. Dr. Serkan ACAR

Doç. Dr. Dinçer KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ

Dr. İlyas KEMALOV

Dr. Nikol KANÇAL

Kemal GURULKAN

Meryem Başkurt

Safiye Olgun

Doç. Dr. RanettaGaffarova

Prof. Dr. Volodymr KOMAR

Prof. Dr. AkhtemDzhhelil

Prof. Dr. Tahir KERİM

Bekir Mahmudov

ShevketKaibullaiev

ShevketMyemyetov

Galyana Yüksel

Doç. Dr. Gülnar Seyitvaniyeva

Doç. Dr. EniseAbibulla

Doç. Dr. NariyeSeydahmetova

Doç. Dr. LeniyaraCelilova

ZelfiraShukurdzhiyeva

 

 

 

26 Aralık 1917 100 yıl evvel Numan Çelebi Cihan önderliğindeki Kırım Tatar Türkleri Bahçesaray’da kurultay toplayarak (26 Aralık 1917) KIRIM Tatar Milli Kurultayı Kırım Demokratik Halk Cumhuriyetini ilan ettiler.

 

Kırım Anayasası Madde 16: KURULTAY, gerek hayatı içtimaiyede yaşatılması elzem olan şahıs, ikametgah, kelâm, vicdan, ittifak, içtima, matbuat, tatili eşgal (grev) hürriyetlerini ve hayat sigortasını temin ve gerekse akaliyette (azınlıkta) kalan milletlerin hukuku milliye ve siyasileriyle, Kurultay tarafından Tatar hayatı milliyesinin temelleri olarak kabul edilen kavaniniesasiyenin ancak halk cumhuriyeti ile yaşatılacağına inandığından HALK CUMHURİYETİ esasını kabul ve ilan eder.

 

23 Şubat 1918 de Numan Çelebi Cihan Bolşevikler tarafından şehit edilir.

 

  1. Yılında Milli Kurultay ve Şehadetinin 100. Yılında Numan Çelebi Cihan Uluslararası Sempozyumu Gerek Milli Devlet gerekse Çelebi Cihan’ın şehit edilişinin 100. Yılında Kırım Türklerinin Milli Mücadelesi Temasında Gerçekleştirilecektir.