14.12.2018 CUMA KONFERANSI

İstanbul Kırım Türkleri Derneğinde “ENVER PAŞA VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI” Konulu Konferans.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 14 Aralık 2018 tarihli Cuma Konferansında Yusuf GEDİKLİ “Enver Paşa ve Birinci Dünya Savaşı” konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Şener TORA” yapacaktır

Yusuf GEDİKLİ kimdir
1954’te Trabzon‘a bağlı Akçaabat kazasının Kuruçam köyünde doğdu.
İlkokulu köyünde, ortaokulu Akçaabat‘ta, Sağlık Koleji‘ni (liseyi) Vanda bitirdi. 1980 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden, Azerbaycanlı yazar Hüseyin Cavid‘in Uçurum ve İblis Tiyatroları adlı tezini vererek mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesine bağlı Basın Yayın Yüksek Okulunda, 1992’de bitirdi. Tezinin adı Azerbaycan Basınında Alfabe Tartışmaları idi. Doktorasını Azerbaycan Bilimler Akademisinde Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri üzerine yaptı.
1974’ten 2001 yılına değin Zonguldak, Erzurum, Trabzon, Ankara ve İstanbul’da memurluk, öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 26 Eylül 2001’de emekli oldu.
Evli ve iki çocuk babası.
1978’den itibaren çağdaş Azerbaycan edebiyatı üzerine çalışmaya başladı. Azerbaycan edebiyatı üzerine yayınlanan ilk eseri Çağdaş Azeri Şiiri Antolojisi adlı çalışmadır (1983). Kardeşi Fethi Gedikli‘yle birlikte hazırladığı bu eser Cumhuriyet Türkiyesinde Azerbaycan edebiyatı üzerine yayımlanan ilk hacimli kitaptı. Bu sebeple ilgiyle karşılandı ve Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından ödüle layık görüldü (1984).
1987 yılında Dost Elinden Gelen Turna (Çağdaş Azerbaycan Hikâyeleri Antolojisi) adlı eseri yayımlandı. Bu da şiir antolojisi gibi Türkiyede Azerbaycan hikâyeciliği sahasında yapılan ilk çalışmaydı.
1987 yılından itibaren Şehriyar üzerine çalışmaya başladı. 1988 Martında Güney Azerbaycana bir seyahat yaptı ve Şehriyarla görüştü. Şehriyar‘ın hemen hemen bütün şiirlerini içeren çalışması Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri adıyla ve bir inceleme bölümüyle birlikte basıldı (1990) Bu kitap 1991’de ikinci, 1997’de üçüncü, 2018’de dördüncü kez yayımlandı.
1993’te ünlü Azerbaycanlı Türkbilimci Ferhat Zeynalovun Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi adlı eserini yayınladı (Cem Yayınevi, 1993).
Azerbaycan hakkında toplam 16 kitap ve bir çok makale yayınladı. Şu ana değin 500 civarında makale yazdı.
Sovyetlerin yıkılışından sonra dil ve yakın tarih konularına yöneldi. Yakın tarihle ilgili bazı kitaplar yayınladı. Bunlar Ahmet Kemal İlkulun Çin – Türkistan Hatıraları, Adil Hikmet Beyin Asyada Beş Türk (Bu kitapları İttihat ve Terakki tarafından 1914 yılında Doğu ve Batı Türkistana gönderilen kişiler yazmışlardır), Enver Paşanın Türkistandaki yaveri Muhittin Beyin Bekirağa Bölüğünden Türkistana adlı anıları, Enver Paşa : Nutukları, Makaleleri, Bazı Beyannameleri ve Mektupları adlı eserlerdir.
Kıbrısla ilgili yazdığı Kıbrısta En Uygun Çözüm Nedir? Kitabı da önemlidir. Ayrıca Rasonyi, Blaşkoviç ve Gabain’in Türkolojiyle ilgili makalelerini toplayıp yayınladı.
Son 20 yılda etimoloji (köken bilgisi konularında) bir çok makale yayınladı. Hunlara ait Çin ve Avrupa dillerindeki bir çok özel adı çözdü. Dillerin Şifresi adlı en önemli eseri 2015 yılında Boğaziçi yayınlarında çıktı. Şu anda Türkçenin etimoloji sözlüğünü yazmakla meşgul.
Makaleleri Emel (Cengiz Dağcının romanlarıyla ilgili), Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türk Diplomatik, Tanıtım, Töre, Türk Dünyası Araştırmaları, Azerbaycan Türkleri, Türk 2000 Postası, Erciyes, Yeni Forum, Yedi İklim, Çerçeve dergileriyle Hazar, Tercüman, Ortadoğu, Milli Gazete, Yeni Düşünce gazetelerinde yayımlanmıştır.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa/Fatih-İstanbul
Tef : 0212 534 9231
Belgegeçer: 0212 635 2611
web: http://istanbulkirim.org
e-mail: info@istanbulkirim.org