16-17 Aralık 1986’da bağımsızlık bayrağını kaldıran Kazak Türk gençleri,yalnız Kazakistan’ın bağımsızlığının yolunu açmadı.

16-17 Aralık 1986’da bağımsızlık bayrağını kaldıran Kazak Türk gençleri,yalnız Kazakistan’ın bağımsızlığının yolunu açmadı.

16-17 Aralık 1986’da bağımsızlık bayrağını kaldıran Kazak Türk gençleri,yalnız Kazakistan’ın bağımsızlığının yolunu açmadı.Vatan,millet ve atalar ruhu için şehit düşen gencecik çocuklar,Sovyetler içerisindeki bütün Türkler’in yolunu aydınlattı.Onlar,Alihan Bökeyhan’ın,Ahmet Baytursunoğlu’nun,Mustafa Çokay’ın,Şakerim Kudayberdioğlu’nun ve Abay’ın torunları olduklarını meydanlarda bir kez daha ispatladılar.Onlar,1917 yılında,kendileri için”Aslan gibi heybetli,kaplan gibi gayretli”diyen büyük şâir Mağcan Cumabayoğlu’nun güvenine lâyık oldular.Kayrat ve Lazzat gibi bağımsızlık uğruna kendini fedâ eden bu kahraman gençler,yalnız Kazakistan’ın değil tüm dünya Türkleri’nin ölümsüz çocukları oldular…
Arslan gibi heybetli,
Kaplan gibi gayretli,
Kartal gibi güçlü-kanatlı,
Ben gençlere güvenirim.
Gözlerinde od oynar,
Sözlerinde alev var,
Candan kıymetli onlara ar,
Ben gençlere güvenirim.
Alaş’tır kutsal dâvân,
Rehber mukaddes Kur’an
Alaş’a onlar kurban,
Ben gençlere güvenirim.
Güvenirim gençlere,
ALAŞ adını göklere,
Çıkarır onlar bir günde,
Ben gençlere güvenirim.
Mağcan CUMABAYOĞLU