16 Şubat 2018 Cuma Konferansı

İstanbul Kırım Derneğinde Maturidi Yesevi Otağı ile“MATURİDİLİĞİN KURUCUSU İMAM MATURİDİ” Konulu Konferans

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 16 Şubat 2018 tarihli Cuma Konferansında Maturidi Yesevi Otağından Prof.Dr. Yusuf Şevki YAVUZ “Maturidiliğin Kurucusu İmam Maturidi” konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Rüstem BORLUCA” yapacaktır

Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ kimdir
1953 yılında Trabzon Çaykara�da doğdu. 1972 yılında Trabzon İmam-Hatip Okulundan, 1976 İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, 1977 yılında Samsun Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak atandı. 1984’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden naklen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine tayin edildi. 1985 yılında M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Başkanı olarak faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz ayrıca Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisinin madde yazarları ve redaktörlerindendir. Kuran-ı Kerîm�de Tefekkür ve Tartışma Metodu (İstanbul 1983), İslamda İnanç Esasları (Ortak yazarlı), İslam Akaidinin Üç Şahsiyeti (İstanbul 1989) , Ehl-i Sünnet Ehl-i Bidat Kavramları (İstanbul 1996) adlı yayımlanmış eserleri vardır. Ayrıca yayımlanmış 200 civarında makale, ansiklopedi maddeleri ve ulusal-uluslararası bilimsel toplantılara sunulmuş bildirileri mevcuttur. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa – İstanbul
Tel.: 0212 534 92 31
Belgegeçer: 0212 635 2611
Web : http://istanbulkirim.org
e-mail : info@istanbulkirim.org