17 OOCAK CUMA KONFERANS KONUGUMUZ BERAT BIRFIN BIR

İstanbul Kırım Derneğinde Etkili İletişim yolları (QHA) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferanslarında Doç.Dr.Berat Birfin Bir Etkili İletişim yolları 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 19.30'da dernek toplantı salonunda yapılacak konferansın ardından verilecek ikramın sahipliğini Merhume Halime Çokgezen yapacaktır. Doç. Dr. Berat Bırfın BİR Mustafa Mazhar Bey Cad. Sevgi Apt. No:24/20 Selamiçeşme/İstanbul Ev: 216 566 90 83 Ofis: 216 348 77 59 – 1564 Cep: 0532 337 37 04 E-Mail: beratbirfin@superonline.com KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum tarihi ve Yeri: 08/12/1966/ İSTANBUL Medeni Durumu: Bekar EĞİTİM HAYATI: 1976 – 1980 Yükseliş Koleji 1980 – 1982 Özel Moda Lisesi 1982 – 1983 Üniversite Hazırlık Kursu 1983 – 1987 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 1987 – 1989 Marmara Üniversitesi/ İşletme Bölümü Çağdaş İşletmecilk Programı 1989 – 1992 Marmara Üniversitesi/ Avrupa Topluluğu Enstitüsü AB Yüksek Lisansı 1992 – 2000 Marmara Üniversitesi/ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Örgütsel Davranış Doktorası İŞ HAYATI 1989- 1994 M.Ü. Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Ar.Gör. olarak çalıştım. 1994’den beri M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Böl.’de Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktayım. 2009_ Doçent ünvanını aldım KURUMLARA VERİLEN EĞİTİMLER: • 21.yy Yönetici ve Çalışan Profili • Profesyonel Yöneticilk İlkeleri • Etkili İletişim Teknikleri • Etkili Yönetimde Kritik Başarı Faktörleri • Takım Çalışması • Motivasyon ve Verimlilik • Çağdaş Yönetim Teknikleri • Bilgi Yönetimi • Büro Yönetimi • Raporlama ve Yazışma Kuralları • Kurumsal Liderliğin Temel Prensipleri • Beden Dilini Etkili Kullanma ve Sunum Teknikleri • Stres Yönetimi EĞİTİM ve DANIŞMANLIK VERİLEN KURUMLARDAN BAZILARI: • Yeditepe Üniversitesi ( Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sertifika Programı), • Yıldız Teknik Üniversitesi ( İnsan Kaynakları Sertifika Programı), • Maltepe Üniversitesi (E-MBA Programı), • Doğuş Üniversitesi ( İnsan Kaynaklarına Giriş), • Hürriyet D&R Grubu, • İhlas Holding, • ORHİM Danışmanlık, • Tuzla Belediyesi(Danışmanlık), • Ümraniye Belediyesi(Danışmanlık), • İBB, • Tansaş Mağazaları • BELBİM(Danışmanlık) SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER: • Management of Archives I(1. sınıflar için) • Management of Archives II( 1.sınıflar için) • Organization and Management (2.sınıflar için) • Career Development (4.sınıflar için) • Advanced Management Techniques(4. sınıflar için) • İnsan Kaynaklarına Giriş( Yüksek lisanslar için) • Modern Yönetim İlkeleri( Doktora için) • Yöneticilik İlkeleri( Doktora için) PROJELER : Kadıköy’de Yeni Umutlar Projesi(Eylül-Kasım 2005) Eğitmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşiv Projesi(2004) Eğitmen Üsküdar Belediyesi Arşiv ve Evrak Yönetimi Projesi(1996)/ Eğitmen ve Proje Yürütücüsü İDARİ GÖREVLER : Erasmus Koordinatörü (2006- ) Stratejik Planlama Kurulu Rapörtörü(2007- ) Fakülte İş Süreçleri ve Akış Diagramları Hazırlama Komitesi Üyesi(2007-2008) AKADEMİK ÇALIŞMALARIM: Tezler: Yüksek Lisans: • Tek Pazara Doğru Avrupa Topluluğu Turizmi ve Türk Turizmi(1992),Danışman:Doç.Dr. Ateş Akıncı Doktora: • Yöneticilerin Karar Vermesinde Bilginin Rolü ve Önemi(2000), Danışman: Prof.Dr.Suna Tevruz Yayınlar: Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : • The Library of Shamil Education and Culture Foundation (28th Annual Conference organized by MELCOM INERNATIONAL The European Association of Middle East Librarians, Ottoman Bank Archives and Research Center,2006)) Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : • “The Significance of Team Work In The Process Of Information And Records Management and An Example of a Field Study”, Essays in Memeory of Hazel E. Heughan, 2007, Edinburgh) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : • Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması, Bilgi Dünyası, Cilt:8, Sayı:2, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Ekim, 2007, ISSN No: 1302-3217 • Belge Yöneticilerinin Performans Yönetim Sistemi Süreci, Öneri, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı:28, Cilt:7, Haziran, 2007, ISSN:1300-0845 • Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli e-dergi, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:4 Sayı:2 2002 ISSN NO:1303 – 2860 • Halk Kütüphaneciliği’nde Toplam Kalite Yönetimi Modeli, Arşiv Araştırmaları Dergisi, Sayı:3, 2001 • İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Sosyal Politika Konusunda Avrupa Topluluğu Mevzuat Kroniği, M.Ü. Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1/2, 1991 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: • E. Bilgi Toplumu Olma Yolunda KOBİ’ler( “E-toplum Olma Sürecinde Eşgüdüm ve İşbirliği” Konulu Sempozyum, İTO/ 2006) Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Kitap: • 21.yy Bilgi Yöneticisi:Özellikleri, Rol ve Becerileri, Yetkinlikleri, Alışkanlıkları, Beta Yayınevi, 2007, Aralık, İstabul, ISBN 978 – 975 -295 – 791 -6 • Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar, Beta Yayınevi, 2006, Aralık, İstanbul, ISBN NO: 975-295-603-2 • Bilgi ve Belge Yönetimi ve Yöneticiliği, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları,29, Aysel Yontar Armağanı, 2004, İstanbul, ISBN: 975-6351-071 Uluslararası Bildiri: • Yabancı Pazarlara Girmek ve Büyümek İçin, Teknoloji Transferi Açısından Kurumsal Bilgi/Know-How’ın Önemi, (38.ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 14 Eylül 2007, Ankara) Diğer yayınlar : • “Organizasyonlarda Değişimi Yaratma ve Yönetme Süreçlerinde Liderlerin Rolü”, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Aylık Dergisi, Sayı 285, 2003 • “Siyasi Kirlilik Ve Ahlaki Prensiplerin Siyaset Alanındaki Önemi”, Arı Bülten, Sayı: 3, 2000 • “Saygıdeğer Sevgili Babalarımıza”, Birleşik Kafkasya Komitesi Bülteni, Sayı:29, 2001 • “Kuzey Kafkasya’da Hanımların Yeri ve Önemi”, Birleşik Kafkasya Konseyi Bülteni, Sayı:13, 1997 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: • Şentürk, Burçak, Kurumlarda Arşiv Personeli İçin Performans Yönetimi ve Uygulamaları(2005) • Erdoğdu, Ahmet, Çok Uluslu Şirketlerde Bilgi Yönetimi( 2005) • Kılıçarslan, Ali, Pazarlama İlkelerine Göre Görsel-İşitsel Arşiv Malzemelerinin Pazarlanması, Yapı Kredi Tarihi Arşiv Müzesi Örneği(2007) • Kara, Özlem, Yöneticilerin Bilgi ve Belge Yönetimine Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma(2008) • Tabak, Yazbahar, Bilgi ve Belge Merkezlerinde Hizmet Kalitesinin Artırılması : Marmara Üiversitesi Merkez Kütüphane Örneği(2009) • Ayar, Mehmet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinin Kurumsal Yazışma ve Kurumsal Arşiv Sistemlerinin Performans Analizi ve İş Süreçleri(2008-devam ediyor) • Aksaraylı, Muhammed, Fatih, AB Kültürel Değişim Programlarının, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama(2010) Bunlar dışında, Newport Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversiteleri’nde de, özellikle işletme, yönetim alanlarında çeşitli tezler yönetilmiştir. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Molla Gürani Mah.Akkoyunlu Sok.No.52 Çapa – İstanbul 0212 534 92 31www.kirimdernegiistanbul.org-www.info@kirimdernegiistanbul.org