18 MAYIS 2019 KIRIM SÜRGÜNÜNÜN 75.YIL BASIN AÇIKLAMASI

 

BASIN BİLDİRİMİ    

Kırım Türklüğünün  Soykırımı Kurbanlarını 75 Yıldönümünde  Anma Günü mesajı

 

Değerli Basın Mensupları

Bugün; 2. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Sovyet-Rus rejimi tarafında sistemli

olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerini ve diğer Karaçay,Ahıska,Çeçen ve

İnguş  suç bütün insanlığın ortak acısı ve utancıdır.

 

Kırım Tatar Türkleri 75 yıl evvel bugün yani 18 mayıs 1944 gecesi insanlık dışı

muamelelerde hayvan vagonlarına bindirilerek vatanları Kırım’dan Sibirya ve orta

asya çöllerine sürgüne gönderilmiştir.

 

İnsanlıktan nasibini almamış Soyyet-Rus rejimi tarafında sürgün edilen binlerce

Türk’ün %46’sı 22 gün süren sürgün yolculugunda ve gönderildikleri sürgün

bölgelerinde soğuk,hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek şehit olmuşlardır.

Bu saydığımız sebeblerle şehit olan yaşlı,kadın ve çocuklar iken Kırım Tatar

Türklerinin erkekleri de Sovyet ordusunda almanlara karşı savaşıyorlardı.

Kızıl propoganda’nın aksine alman saflarında savaştığı iddia edilen Kırım Türkleri

de esirler arasından toplanan zoraki gönüllülerdi.

 

18 MAYIS 1944 soykırımı üzerinde 75 yıl geçmesine rağmen ile Kırım Tatar

Türklerinin uğratıldığı maddi,manevi ve milli hakların hemen hemen hiçbirisi

bugüne kadar tazmin edilmemiştir.Hatta son 20 yıl içinde geri dönebilen

350 bin Kırım Tatar Türkü’nün Kırım’ın 26 Şubat 2014’de sovyet rejiminin devamı

olan Rusya tarafında işgal edilmesi sonucu tekrar 20 bin kadarı vatanlarını

terketmek zorunda kalmıştır.

 

 

Geride kalanlar ise Rus idaresinin baskısı altında inlemektedir.son rus işgalinden

sonra Kırım Tatar Türklerine yönelik seri idari ve siyasi baskıların arttığı,faili

bulunmayan cinayetlerin halkımızı tedirgin ettiği görülmektedir.

 

Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu,kapatılan KTMM

başkanı Rıfat Çubar ve birçok halk temsilcinin Kırım’a dönmesi izin verilmediği

gibi Kırım’da kalanların da üzerindekki baskılar gün geçtikçe artmakta,bazıları da

kimliği meçhul kişiler (!) tarafında kaçırılıp öldürülmektedir.

Bügün Kırımda silahlı rus güçleri tarafında kaçırılan ve bir daha kendilerinden

haber alınamayan soydaşlarımızın sayısı 30’un üzerindedir.

 

Kırım Tatar Türklerinin evleri basılmakta,kanunsuz silahlı rus güçleri tarafından

camilerimiz ve dini eğitim kuruluşlarımıza baskınlar yapılarak,

mezarlıklarımızıtahrip edilerek hem manevi değerlerimiz rencide edilmekte hem

de halkımız baskı ve yıldırma taktikleri ile sindirilmek istenmektedir.

 

Kırım Tatar Milli Meclisi işgalci rus güçleri tarafından kapatılmış,milli meclis üyeleri

terörist ilan edilmiştir.Kırım türkçesi’nde yayın yapan televizyon kanalları,haber

ajansları ve radyolar kapatılmış,basın mensupları devamlı gözaltına alınarak

yıldırmaya çalışılmaktadır.

 

Kırım’da çocukalrımızın milli eğitim alması için kurulan milli mekteplerimiz teker

teker kapatılmaktadır.

18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türklerinin sürgünü ve soykırımı sonrası Kırım’da

değiştirilen ve rusça adlandırılan bütün Türkçe yer isimlerinin ukrayna idaresi

altında tekrar geri iadesi işgalci rus yönetimi tarafında durdurulmuştur.

 

Kırım Tatar Türklerinin “ak topraklar” dediği Türkiye, Osmanlı döneminde

Kırım’dan göçen Tatar Türklerine kucak açmış,İkinci Dünya savaşı sonrasında da

20-30 bin Kırım Tatar Türklerinin Ruslar tarafından katledilmelerini önleyerek

sıgınılacak güvenli bir vatan olmuştur

 

Ancak Rusya’da artan ırkçılık ne yazık ki tarihin acılarından ders alınmadığının

bariz bir göstergesidir.Rusya federasyonu’nu kendisine komşu ülkelere karşı

uygulandığı şiddet politikası ve işgalci tutumu insanlığın yüz karasıdır.

 

Bu nedenle;başka soykırımların olmasını engellemek,halan tüm Dünya’nın gözü

önünde insanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek,en belirgin örneği Kırm

Tatar Türklüğü’ne karşı işlenen soykırımı hatırlamak ve hatırlatmak din,dil ve ırk

farkı gözetmemesizin hepimiz ortak görevidir.

 

Dünya barışını sağlamak için Rusya Federasyonu durdurulmalıdır.Bu sebeple başta

Türkiye olmak üzere kardeş Türk Cumhuriyetlerinden,islam ülkelerinden ve Hür

Dünya ülkelerinden destek bekliyoruz.

İnsanlık tarihinin en acı ve yüz kızartıcı soykırımlarından biri olan Kırım Tatar

Türklerinin soykırımını ve vatanlarından sürgün edilişini bir kez daha hür dünya

kamuoyu önünde kınıyor,soykırım ve mücadele şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Dünya parlementolarından Kırım Tatar soykırımı’nın tanınmasını talep ediyoruz.

 

 

Letonya Parlementosu 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türklerinin sürgününü

soykırım olarak tanımıştır.

Kırım Tatar Türkleri açısını paylaşan Letonya halkına teşekkür ederiz.

 

Kırım Tatar Türkleri milli yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU ve milli

meclisimiz etrafında mücadelesine İstanbul Kırım Türkleri olarak devam edecektir.

Buna söz veriyoruz.

 

Vatan yolundaki mücadelemizde Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun

 

18 Mayıs 2019

 

 

 

Celal İÇTEN

İstanbul Kırım Türkleri

Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Başkanı