20.01.2017 Cuma Konferansı na Davetlisiniz.

İstanbul Kırım Derneğinde “TÜRKİYE’NİN ANTARTİKA JEOSTRATEJİSİ VE ANTARTİKA’DA BİR KIRIM TÜRK’Ü” Konulu Konferans

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 20 Ocak 2017 tarihli Cuma Konferansında Yrd.Doç.Dr. Yakup ÇELİK ANTARTİKA’DA BİR KIRIM TÜRK’Ü konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Raif KURT” yapacaktır.

Yard.Doç. Dr. Yakup ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik 05.01.1965 tarihinde Erzincan’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1990 yılında başladığı İ.Ü. Fen Bilimleri Yüksek Lisans jeoloji Programını 1992 yılında başarıyla bitirdi. Aynı yıl, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1993 yılında 1 aylık süre için Özbekistan Bilimler Akademisinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Prof. Dr. Mehmet Önalan yönetiminde başladığı doktora çalışmasını, Prof. Dr. İ. Erdal Kerey gözetiminde 1999 yılında başarıyla tamamladı. 2001 yılında, İ. Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2001 yılında üç aylık süre Berlin Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu. Ocak-Şubat 2014 yılın da TAKBAM-BAI-İÜ işbirliğiyle “Antarktika’ya 1. Türk Bilim Seferi”  çerçevesinde Ülkemizin Antarktika’daki ilk yerbilimcisi olarak, Antarktika da güncel buzul ve buzul akarsu çökelleri üzerine incelemelerde bulundu. Uzmanlık alanları Sedimantolojisi, Kömür Jeolojisi, Paleoiklim ve Enerji Kaynaklarıdır.

Yrd. Doç. Dr. Yakup ÇELİK Lisans seviyesinde Sedimantoloji, Kömür Jeolojisi, Saha Jeolojisi ve Uygulamalı Girişimcilik; Yüksek Lisans Seviyesinde ise Kömür ve Çökelme Ortamları ve Türkiye Kömür Yatakları derslerini vermektedir. Danışmanlığında 1 yüksek lisans tezi yürütülmüştür.

“İstanbul Metropolü Batı Koridoru (K.Çekmece-Silivri-Çatalca arası) Kentsel Gelişme Alanları Yerbilim Verileri” başlıklı MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji etütleri dairesi başkanlığı tarafından yürütülen proje danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Zemin Araştırmaları Merkezinde Danışmanlık, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesinde Danışmanlık ve Proje danışmanlığı, Eğitim İş Kolunda Sendikanın İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi pek çok İdari görev, bilimsel kurul ve sosyal sorumluluk kuruluşlarında yer aldı.

Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları sonucunda, çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 33 bildirisi, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 13 makalesi vardır. TÜBİTAK tarafından yayınlanan 3 adet Popüler Bilim Kitapları Serisinde Bilimsel danışmanlık ve MTA tarafından yayınlanan 7 Adet 1/50.000 ölçekli İstanbul-Kırklareli-Bursa Paftalarında Türkiye Jeoloji Haritaları bulunmaktadır.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa – Fatih / İstanbul

Tel.               : 0212 534 9231

Belgegeçer : 0212 635 2611

Web             : kirimdernegiistanbul.org

e-mail          : info@kirimdernegiistanbul.org