21 KASIM CUMA KONFERANSI İLETİŞİM SIRLARI

İstanbul kırım Derneğinde ''İletişim Sırları ve Beden Dili'' ’’ (Qha) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferansında Yard.Doç.Dr.Zülfikar ÖZKAN‘‘ İletişim Sırları ve beden Dili '' adlı konferans verecekler..21.11.2014 Cuma günü saat 19.30' da dernek toplantı salonunda yapılacaktır . Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Özkan Kimdir ? (Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi) 1951 yılında doğdu. 1972’de Erzurum Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisansını, 1980’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1989’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı’nda “Türkiye’ de Boşanmaların Sebep ve Sonuçları” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Orta Öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. Yirmi iki yıl serbest avukatlık hizmetlerinde bulundu. STK'larda yönetici olarak görev aldı. İngilizce bilen Özkan, Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesidir. Özkan’ın dokuz yayınlanmış eseri şunlardır: 1. Mutluluk ve Başarı yolları, Hayat Yayınları. İstanbul. 1999 2. Bilgeliğe Yöneliş, Kişisel Gelişimin Dinamikleri, Hayat Yayınları. İstanbul, 2000 3. Bilincin Gücü, Hayat Yayınları. İstanbul. 2004, 4. Mutlu Yuva-Mutlu Yaşam, Gizmor Yayınları. İstanbul. 2005 5. NLP Teknikleriyle Aile içi İletişim, Hayat Yayınları. İstanbul. 2006 6. NLP Teknikleriyle Aile sorunlarına çözüm Önerileri, Hayat Yayınları. İstanbul. 2007 7. Kazandıran Beden Dili, Hayat Yayınları. İstanbul. 1997 8. İletişimde Kalp Köprüsü, Hayat Yayınları. İstanbul. 2009 9. 66 Soruda Sağlıkta İletişimin Gücü, Optimist Yayınları. İstanbul. 2011 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa – İstanbul 0212 534 92 31 web: kirimdernegiistanbul.org e-mail: info@kirimdernegiistanbul.org