25.01.2019 CUMA KONFERANSI

İstanbul Kırım Derneğinde “OSMANLI ARŞİVİNİN KIRIM TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMİ” Konulu Konferans.
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 25 Ocak 2019 tarihli Cuma Konferansında Kemal GURULKAN “Osmanlı Arşivinin Kırım Tarihi Bakımından Önemi” konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Okan TÜREDİ” yapacaktır.

Kemal GURULKAN’ın Özgeçmişi
Kemal GURULKAN (Araştırmacı, Osmanlı Arşivi İstanbul) 1970 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yüksek Lisansı’nı tamamladı. Aynı yıl Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda göreve başladı. Halen aynı kurumda özellikle Kafkasya ve Türkistan Araştırmaları Grup Başkanı olarak yayın faaliyetlerinde görev yapmaktadır.
Halen İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdüren Gurulkan, çalışmalarını Kırım Tatar Kurultay Hükümeti’nin faaliyetleri ve Osmanlı Devlet Adamları ile ilişkileri üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Gurulkan’ın alanında yayınlanmış kitap, makale ve ulusal ve uluslararası sempozyum tebliğleri bulunmaktadır.
Bunlara;
Kırım Hanlığı ve Kırım Hanları’na name-i hümâyunlar
Kafkasya Göçleri I-II
I. Dünya Savaşı ile ilgili Arşiv Belgeleri
Karabağ Hanlığı
Nahçıvan Hanlığı
Osmanlı İran münasebetlerine dair arşiv belgeleri örnek olarak verilebilir.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa/Fatih-İstanbul
Tef: 0212 534 9231
Belgegeçer: 0212 635 2611
web: http://istanbulkirim.org
e-mail: info@istanbulkirim.org