25.11.2016 DOÇ.DR.İLYAS TOPSAKAL İLE CUMA KONFERANSINA DAVETLİSİNİZ!

İstanbul Kırım Derneğinde “Türk Dünyasının Güncel Meseleleri” Konulu Konferans

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 25 Kasım 2016 tarihli Cuma Konferansında Doç.Dr.İlyas TOPSAKAL Türk Dünyasının Güncel Meseleleri (Türkiye Rusya İlişkileri) konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Sevim Şener” yapacaktır

 

Doç.Dr. İlyas TOPSAKAL Kimdir

 1. Adı Soyadı: İlyas Topsakal
  2. Doğum Tarihi: 20 01 1970
  3. Unvanı: Doç. Dr.
  4. Öğrenim Durumu: Doktora
  Derece Alan Üniversite Yıl
  Lisans İlahiyat Erciyes 1994
  Y. Lisans İslam tarihi ve sanatları Marmara 2000
  Doktora İslam tarihi ve sanatları Marmara 2007
  5. Akademik Unvanlar:
  Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24 Mayıs 2012
  Doçentlik Tarihi : 20 Haziran 2012
  Profesörlük Tarihi :
  6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  6.1. Yüksek Lisans Tezleri
  X-XII. Asırlarda İdil (Volga) Bulgarları ve İslamiyet
  6.2. Doktora Tezleri
  Rus Misyoner Kaynaklarına Göre İdil Ural Bölgesinde Ortodoks Misyoner Faaliyetleri ve Türkler (1552-1917)
 2. Doç.Dr.İlyas Topsakal’ın Ulusal ve Uluslar arası Hakemli dergilerse Makaleleri be Bildirileri yayımlanmıştır.

7.5. DİĞER YAYINLAR
1. R. “G. Fahreddinov, “Bulgar Devleti’nin Tarihi Üzerine Denemeler” , (Çev: İlyas Topsakal), Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa. 1, Adana 2000
2. Hayrulla Memmedov, “Türk Yurdu”, (Çev. İlyas Topsakal), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi , sa. 179, Kasım 2001, s. 17-19.
3. “Kumuk Folklorunun Hazar Esasları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 191, Kasım 2002, s. 57-58.
4. Ezilen ve Aşağılanların Dostu Dostoyevski (1821-1888), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 251, Kasım 2007, s. 41-44.
5. “Korkunç İvan Altın Orda Hanı Mamay’ın soyundandır”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 252, Aralık 2007, s. 42-45.
6. “Kantemir Hanın Knez Titulu Oluşu ve Osmanlıya İhaneti”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 253, Ocak 2008, s. 41-43.
7. Rus Tarihini Yaratan Türk Karamzin”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 254, Şubat 2008, s. 44-46.
8. “Cömert Bahruşinler”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 255, Mart 2008, s. 43-45
* “Rus donanmasının Türk amirali Uşak paşa”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 257, Mayıs 2008, s. 36-38
9. “Esir Şair İlham Aybulat”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, sa. 260, Ağustos 2008, s. 44-46.
10. “Türk Mümin Oğullarından Aleksandr Dimitriyev Mamanov”, sa. 262, Ekim 2008, s. 42-44
11. Kızılorda Hanı Ahmet hanın Kızı Büyük tarihçi Gumilyev’in Annesi Anna Ahmatova”, sa. 264, Aralık 2008; s. 41-42.

 

EDİTÖRLÜKLER
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, EDİTÖR (İki aylık Uluslar arası Hakemli dergi, Temmuz Ağustos 2007 tarihinde başlamakta halen bu görevi devam etmektedir. Uluslar arası veri tabanı Ebsco tarafından 2008 tarihi itibariyle taranmaktadır. Ayrıca ULAKBİM ve ASOS tarafından da taranmaktadır.)
Türk Dünyasında Nevruz, (Editörler: İlyas Topsakal, Ayşe Dolambay, Mesut Şeker), İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü Yayınları I, İstanbul 2001,

2009 13-14 mart 2009 Tarihinde Türk Dünyası Araştırma Vakfı Eğitim Grupları I. Uluslar arası Öğrenci Sempozyumu BİLİM KURULU KOORDİNATÖRÜ
Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi “Küreselleşme ve Türk Dünyası”, 9-11 Haziran 2009 Celalabad/KIRGIZİSTAN, YÜRÜTME KURULU ÜYESİ

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu 1-3 Ekim 2012 Sinop/Türkiye/ DANIŞMA KURULU ÜYESİ

 1. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 Ağustos–2 Eylül 2012, Kırım, Ukrayna, YÜRÜTME KURULU ÜYESİ

BASILAN KİTAPLARI
1. Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-1917), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, 550 sayfa.
2. Çar İskitler, Zaur Hasanov, (Çev. İlyas Topsakal), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, 422 sayfa.

 1. Rusya’daki Türkler, “İlyas Topsakal, Kürşat Yıldırım, Elvin Yıldırım, Leysen Şahin, Mustafa Tanrıverdi” Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2015, 552 sayfa.

 

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa – İstanbul

0212 534 92 31

web: kirimdernegiistanbul.org

e-mail: info@kirimdernegiistanbul.org