27 ARALIK CUMA KONFERANS KONUĞUMUZ PROF.DR.NİHAT ÖZTOPRAK

İstanbul Kırım Derneğinde ''Mevlana'nın Hayatı '' (QHA) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferanslarında Prof.Dr.Nihat Öztoprak Mevlana'nın Hayatı adlı konferans verecek. 27Aralık 2013 Cuma günü saat 19.30'da dernek toplantı salonunda yapılacak konferansın ardından verilecek ikramın sahipliğini Merhum Müstecib Ülküsal yapacaktır. Prof.Dr.Nihat Öztoprak Kimdir ? Boyabat İmam Hatip Lisesi 1978 yılı mezunu . İstanbul Yüksek islam Enstitüsü İlahiyat bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Akademik Deneyim Ünvan Başlangıç Bitiş Üniversite Fakülte Bölüm Yardımcı Doçent Doktor 1996 2000 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doçent 2000 2006 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesör Doktor 2006 – Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı İdari Görevler Görev Yeri Unvan Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı 2007 2010 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Danışmanı 2007 2010 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Danışmanı 2005 Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Danışmanı 2005 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan 2010 2013 Kitap • Öztoprak, N. & Kaya, B. A. (İstanbul). Suya Düşen Sancak /Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler. 47 Numara Yayıncılık 2007 • Öztoprak, N. (Eylül 2011). Arapça ve Farsça Kelimelerde Ünlüler ve Yazılışları. Osmanlı Türkçesi I. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 62-80). Eskişehir • Öztoprak, N. (Eylül 2011). Osmanlı Türkçesi I. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 142). Eskişehir • Öztoprak, N. (Eylül 2011). Türkçe Ünlü ve Ünsüzlerin Yazılışı. Osmanlı Türkçesi-I. Anadolu Üniversitesi yayınları (sf 16-27). Eskişehir • Öztoprak, N. (Eylül 2011). Türkçe Kelimelerin Yapısı, Türkçe Kiplerin ve Edatların Yazılışı. Osmanlı Türkçesi I. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 28-41). Eskişehir • Öztoprak, N. (Eylül 2011). Türkçe Ek, Zamir, Zarf ve Sayıların Yazılışı. Osmanlı Türkçesi I. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 42-61). Eskişehir • Öztoprak, N. (Ekim 2011). Arapça Tamlamalar. Osmanlı Türkçesi II. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 38-48). Eskişehir • Öztoprak, N. (Ekim 2011). Osmanlı Türkçesi II. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 161). Eskişehir • Öztoprak, N. (2013). Akademik Dergilerde Hakem Usulü ve Hakem Raporlarının Hazırlanışı. Ahmet Atilla Şentürk Armağanı. Kartal, A. (Ed) Akademik Kitapları (sf 539-556). İstanbul • Öztoprak, N. (2011). Osmanlı Türkçesi Alfabesi. Osmanlı Türkçesi-I. Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf 2-15). Eskişehir • Öztoprak, N. (2007). Âmil Çelebioğlu, Mevlana Mesnevi-i Şerif. Timaş İstanbul • Öztoprak, N. (2007). Himmetzade Abdî’nin Dîvân-ı Lügazı: Himmetzade Abdi’s “Divan-ı Lügaz. Essays ın Memory of Hazel E. Heughan. Educational Trast (sf 145-179). Edinburgh • Öztoprak, N. (2001). Bağdatlı Rûhî. Timaş Yayınları İstanbul • Öztoprak, N. (2000). Refî-i Âmidî, Cân u Cânân (İnceleme-Metin). Türk Gev Yayınları İstanbul • Öztoprak, N. & Deniz, S. (2000). Âmil Çelebioğlu, Mesnevî-i Şerîf, Manzum Nahîfî Tercümesi, I-VI. Âmil Çelebioğlu, Mesnevî-i Şerîf, Manzum Nahîfî Tercümesi, I-VI İstanbul • Öztoprak, N. & Deniz, S. (1999). Âmil Çelebioğlu, Türk Mesnevî Edebiyatı (Sultan II. Murad Devri). Kitabevi İstanbul • Öztoprak, N. & Deniz, S. (1999). Âmil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. MEB İstanbul • Öztoprak, N. & Deniz, S. (1994). Âmil Çelebioğlu, Kanûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı. MEB İstanbul • Öztoprak, N. (1994). Âmil Çelebioğlu, Muhammediye (Araştırma-İnceleme), I-II. MEB İstanbul Makale / Derleme • Öztoprak, N. (2010). Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. Sayı 4. Cilt Bahar sf 103-154 • Öztoprak, N. (2007). Bursalı Feyzî Efendinin Elifnameleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Sayı 35. Cilt . sf …. • Öztoprak, N. (2006). Rûhî’nin Şair Anlayışı. Osmanlı Araştırmaları Dergisi. Sayı 25. Cilt . sf 93-122. • Öztoprak, N. (2005). Rûhî’nin Şiir Anlayışı. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. Sayı 12. Cilt . sf 101-136. • Öztoprak, N. (2004). Fennî ve İzzet Efendinin Sahilnameleri ve Bu Sahilnamelerde Üsküdar. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. Sayı 11. Cilt . sf 111-148. • Öztoprak, N. (2004). Divan Şiirinde Güzelin Saç Kokusu. Saç Kitabı. Sayı .. Cilt . sf 315-334. • Öztoprak, N. (2000). Halk ve Divan Şiirinde Cinas Sanatının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. Sayı 1. Cilt . sf 155-174. • Öztoprak, N. (2000). Divan şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. Sayı 3. Cilt . sf 155-168. • Öztoprak, N. (2000). Mizahî Cinaslı Bir Risale. İlmî Araştırmalar. Sayı 10. Cilt . sf 97-106. • Öztoprak, N. (1995). Niğdeli Visâlî’nin Hayatı ve Eserleri. Bir, Türk Dünyası ve İncelemeleri Dergisi. Sayı 4. Cilt . sf 143-152. • Öztoprak, N. (1995). Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda Âyet ve Hadisler. Bir, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. Sayı 3. Cilt . sf s. 235-247 • Öztoprak, N. (1995). Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda Âyet ve Hadisler. Bir, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. Sayı 3. Cilt . sf 235-247. • Öztoprak, N. (1995). Niğdeli Visâlî’nin Hayatı ve Eserleri. Bir, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. Sayı 4. Cilt . sf 143-152. • Öztoprak, N. (1993). Âmil Çelebioğlu’nun Hayatı ve Bibliyoğrafyası. Türklük Araştırmaları Dergisi. Sayı 7. Cilt . sf 1-12. Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri Bildiriler • Öztoprak, N. (8-9 ). Divan Şiirinde Güzelin Saç Rengi Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, “Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi” konulu Uluslar Arası Sempozyum. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (8-9 ). Divan Şiirinde Güzelin Saç Kokusu Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, “Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi” konulu Uluslar Arası Sempozyum. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (7-8 ). Meyve İle İlgili Bazı Âdetlerin Dîvân Şiirine Yansıması Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği Uluslar Arası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (3-5 ). Türk Şiirinde Üsküdar Motifi Üsküdar Sempozyumu IV. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (25-2). Yakasız Don Giyip Başsız Ata Binmek: Yunus Emre’nin Ölüm Konulu Bir Gazelinin Şerhi Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (25-2). Elifnamelerin Tertip Hususiyetleri ve Metin Tesisindeki Yeri Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu. Erzurum, Türkiye • Öztoprak, N. (24-2). Elifname Geleneğine Göre Fuzûlî’nin Elifnamesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler V. Uluslar Arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (16-1). Türk Edebiyatında Manzum Siyerler Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu. Bursa, Türkiye • Öztoprak, N. (11-1). Akademik Dergilerde Hakem Usulü ve Hakem Raporlarının Hazırlanışı Uluslar Arası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi. Manisa, Türkiye • Öztoprak, N. (11-1). Bilimsel Yayınlar ve Kriterleri Türk Dili ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümü Uluslararası Sempozyumu. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (10-1). Na‘l-i Resûl Menzûmesi Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, “Türk Kültüründe Ayrıntılar: Ayakkabı” konulu Uluslar Arası Sempozyum. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (1-2 ). Hakemli Akademik Dergilerde Editörlük Meselesi Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye. İstanbul, Türkiye • Öztoprak, N. (1-2 ). Hikâyeleriyle Osman Hulusi Efendinin Şiirleri Gül ve Gönül Medeniyeti. İstanbul, Türkiye Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Molla Gürani Mah.Akkoyunlu Sok.No.52 Çapa – İstanbul 0212 534 92 31 www.kirimdernegiistanbul.org- www.info@kirimdernegiistanbul.org