28.12.2018 CUMA KONFERANSI

İstanbul Kırım Derneğinde “DOĞU TÜRKİSTAN’DA NELER OLUYOR” Konulu Konferans.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 28 Aralık 2018 tarihli Cuma Konferansında Doç.Dr.Ömer KUL “Doğu Türkistan’da Neler Oluyor” konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda yapılacak toplantının ardından İkram sahipliğini “Ahmet BURSALI” yapacaktır.

Doç.Dr.Ömer KUL’un özgeçmişi
Doç. Dr. Ömer KUL 1973 yılında Trabzon’un Arsin ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da, Lise öğrenimimi Bursa’da tamamladı. 1993 yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaya hak kazandı. 2000 yılında hazırlamış olduğu “15-16. Asırlarda Köprülü/Tito-Vélés Kazası” adlı çalışmayla Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girmeye hak kazandı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’ne Doktora yapmak üzere YÖK’ün 35. maddesi uyarınca görevlendirme ile gitti. 2009 yılında tamamlamış olduğu “Osman Batur ve Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1911-1955)” adlı çalışma ile Doktor unvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanlığını ve Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreterliği vazifesini de yürütmektedir. Çalışmaları daha ziyade, Doğu Türkistan ve Türk Dünyası üzerine olup, birçok TV ve radyo programı, editörlük çalışması yanında ulusal ve uluslararası bildiri, makale, konferans ve panelleri bulunmaktadır. Evli ve iki evladı olan Ömer KUL’un yayınlanmış çalışmaları ise şunlardır:
1- Muhteşem Süleyman’ın I. Viyana Kuşatması
2- Şu Pontus Dedikleri, Togan Yay. İstanbul 2008.
3- Esir Doğu Türkistan İçin-1 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları
4- Esir Doğu Türkistan İçin-2 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları
5- Baturlar: Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1930-1949)
6- On Yıla Sığan Efsanevi Ömür: Osman Batur Han, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Yayını, İstanbul 2011.
7- 100 Soruda Doğu Türkistan, Rumuz yayınevi, İstanbul 2017.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa/Fatih-İstanbul
Tef : 0212 534 9231
Belgegeçer: 0212 635 2611
web: http://istanbulkirim.org
e-mail: info@istanbulkirim.org

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi