28 MART CUMA KONFERANS KONUGUMUZ PROF.DR.NESRİN TARKAN

İstanbul kırım Derneğinde '' Çanakkale Savaşında Kırım'lı bir Doktorun hizmetleri'' (Qha) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferanslarında Prof.Dr. Nesrin Tarkan Çanakkale savaşlarında Kırım'lı bir Doktorun hizmetleri'konulu konferans verecek. 28 Mart 2014 Cuma günü saat 19.30' da dernek toplantı salonunda yapılacak konferansın ardından verilecek ikramın sahipliğini Dr.Engin Moral yapacaktır. Prof. Dr. Nesrin TARKAN 1954 yılında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi, Kuvvetli Akım Bölümü'nden Yüksek Mühendis unvanı ile diploma aldı. Aynı yıl İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Enerji Nakli Kürsüsünde Asistan olarak göreve başladı. Fen ve Mühendislik Fakülteleri'ne yüksek evsafta Asistan yetiştirmek üzere hazırlanmış OECD/STP-3/SP özel projesine göre, 1963 ile 1964 yıllarında burs kazandı. 1966 yılında sonuçlanan doktora tezi ile Doktor unvanı aldı ve Fakültesi'nde doktoralı ilk bayan oldu. Prof. Dr. Nesrin TARKAN doçentlik derecesini İ.T.Ü’den aldıktan sonra 1988 yılında Profesör kadrosuna geçirildi. Aralıksız olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kırk iki yıl kadrolu olarak hizmet verdi. 1994 yılında Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlığı'na seçildi ve atandı. 1997 yılında İ.T.Ü. formasyonunun Kocaeli Üniversitesi'ne uygulanması amacıyla kendisine yapılan davet üzerine, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne geçti. Bu Üniversitede 1999 yılı başına kadar Bölüm Başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu tarihten sonra emekli olarak idari görevlerden ayrıldı. Ancak gelen davetler üzerine aynı kuruluşta, Yıldız Üniversitesi'nde ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans dersleri verdi. Aynı zamanda İ.T.Ü’de 2004 yılına kadar doktora tezleri yürütmeye devam etti. Öğretim Üyesi olarak çalıştığı yıllarda, çok sayıda ve çeşitli konularda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olduğu gibi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Üniversitesi'nde dersler verdi ve Doktora ile Yüksek Lisans tezleri yönetti. Bugüne kadar yönetip sonuçlandırdığı doktora tezlerinin sayısı on iki, yüksek lisans tezlerinin sayısı da yetmiş beşi aşmış bulunmaktadır. Ayrıca Satın alma, Burs, Nakil ve İntibak, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınav Komisyonları gibi, çeşitli komisyonlarda başkan veya üye olarak görev yapmıştır. Fransızca, İngilizce ve biraz Almanca bilen Prof. Dr. Nesrin Tarkan'ın yayınlarının konuları Elektrik Tesisleri'nin çeşitli bilim dallarına yayılmıştır ve hemen tümü özgün çalışmaları yansıtmaktadır. Yetmiş civarında yabancı dilde ve Türkçe yayınları bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarına halen devam etmektedir.