Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na Müracaat

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na Müracaat

İMZA KAMPANYASI MEKTUP FORMU (TR)Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na Müracaat

2014 yılında Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı hukuk dışı işgali ve Kırım’da Putin rejiminin yaptığı yasadışı hareketler uluslararası hukuk normlarının ve bütün insanlık değerlerinin açıkça ihlalidir. Rus işgalci rejimi tarafından, işgalin başladığı günden bu yana yarımadanın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının Kırım’dan sınır dışı edilmesine yönelik baskıcı politika faaliyetleri yürütülmektedir . Genç Kırım Tatarlarının zorla kaçırılması, vahşice katledilmeleri, işgal rejimine karşı direnen Kırım Tatarlarını hedef alan sayısız saldırı, evlerinin aranması, Kırım Tatar Milli Meclisinin faaliyetlerinin yasaklanması, Meclis üyeleri ve aktivistlere karşı davalar açılması, camilerdeki namazlardan sonra Müslümanların toplu şekilde sebepsiz gözaltına alınması, Kırım Tatar bağımsız medyasının yasaklanması gibi eylemler, Kırım’ın Rus askeri birimleri tarafından işgalinin başlamasından bu yana Rusya Federasyonu devlet organları tarafından Kırım Tatarlarına karşı bilinçli olarak uygulanan etnik ayrımcılık politikasıdır. Kırım’da Putin rejimi tarafından işlenen suçlar terör eylemleridir ve insanlık onurunu kırmaktadır. Birleşmiş Milletler Antlaşması, 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948 yılı Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1950 yılı Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi, 1966 yılı Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 1995 yılı Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Konvansiyonu, 2007 Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi gibi uluslararası belgelere saygı çerçevesinde; İnsan hakları ve özgürlüklerine karşı saygı göstermek devletin ‘herkese ve her şeye karşı’ sorumluluğu olduğundan; insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali asla kabul edilemez ve uluslararası toplum tarafından hep birlikte kınanması gerektiği kaydı ile; Sistematik bir şekilde yapılan insan hakları ihlalleri nedeni ile bir devlete uluslararası hukuk çerçevesinde dava açılabileceği hatırlatarak; Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı işgalini halen sürdürdüğünü hatırlatarak; Ukrayna Verkhovna Rada’sı tarafından Ukrayna devleti içerisinde Kırım Tatarlarının haklarını garanti etme ilanına dayanarak; Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada’nın Kırım Tatarlarını Kırım’ın yerli halkı olarak tanıdığını hatırlatarak; Egemen ve bağımsız Ukrayna devleti içerisinde Kırım Tatarlarının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu onaylayarak;

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan a) Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kırım’ın işgaline son verilmesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması, Rusya ordusunun Kırım yarımadasını tamamen terk etmesi, Ukrayna’nın bütünlüğünü ve egemenliğini onun uluslararası tanınan sınırlarında Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri dahil yeniden tesis edilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını, b) Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya ve vatandaşlarına, ayrıca Kırım Tatarlarına karşı işlenen ve işlenmeye devam eden suçlar hakkında Uluslararası Mahkemelerde dava açılmasına yönelik çalışmalara başlanmasını, c) Ukrayna üniter devleti dahilinde, Kırım’ın milli-bölgesel özerkliğe sahip bir parçası olması ve bu sınırlar içerisinde; Kırım Tatar halkına kendi kaderini tayin hakkının verilmesi suretiyle Kırım Tatarlarının korunmasının ve geliştirilmesinin garanti altına alınmasını, d) İşgalden sonra Rusya Federasyonunca kaçırılan, kaybedilen ve tutuklanan bütün Kırım Tatarları ve Ukrainlerin derhal bulunması ve serbest bırakılmalarını,

Talep ediyoruz.