Doç. Dr. Giray Saynur Derman’dan “Uluslararası politikalarda Rusya ve Ukrayna arasında kalan Kırım” konferansı

Doç. Dr. Giray Saynur Derman’dan “Uluslararası politikalarda Rusya ve Ukrayna arasında kalan Kırım” konferansı

Doç. Dr. Giray Saynur Derman’dan “Uluslararası politikalarda Rusya ve Ukrayna arasında kalan Kırım” konferansı

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesinin 22 Ocak 2016 tarihli Cuma Konferansında Doç. Dr. Giray Saynur Derman, “Uluslararası Politikalarda Rusya ve Ukrayna arasında kalan Kırım” konulu konferans verecek. Saat 19.30’da dernek toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan toplantının ardından verilecek ikramın sahipliğini “Alaattin Kırımadalar” yapacaktır

Doç.Dr. Giray Saynur Derman kimdir?

Doç. Dr. Giray Saynur Derman halen Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. 1991 yılında Lisans, 1995 yılında Yüksek Lisans, 2003 yılında doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 1992-2003 Yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2004-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. ve 2011-2016 yılları arasında Doç. Dr. Akademik unvanıyla aynı üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmıştır. Uzmanlık alanı Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih, Uluslararası ilişkiler üzerinedir. Başlıca ilgi alanları Türkiye- Rusya, ABD, AB İlişkileri, Ukrayna-Kırım, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz Bölgesi’nin dış ve güvenlik politikaları olup, etnik çatışma alanları ve dış politika analizi de ilgi alanları arasındadır. “Siyasi Tarih”, “Türk Dış Politikası”, “Türk Dünyasında Siyasi Gelişmeler”, “Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler”, “Dış Politika Analizi”, “Diplomatik Yazışmalar”, lisans dersleri, “Rus Dış Politikası”, “Rusya Tarihi”, “Rusya-AB ilişkileri”, “AB’nin Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri ile İlişkileri” yüksek lisans dersleri ve “Global Politikalarda Karadeniz”, “Bölgesel ve Küresel Güçlerin Orta Asya-Kafkasya Politikaları” doktora derslerini vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bildiri, makale ve kitapları bulunmaktadır. 1905-1907 Yılları Rusya Müslümanlarının Siyasi Kimlik Arayışı, (İst. Doğu Kütüphanesi Yayınları 2008), Blue Black Sea: New Dimensions of History, Security, Strategy, Energy and Economy, (İngiltere, Cambridge Scholars Publishing 2013), Ukranian Foreign Policy and the Internal Determinants, (Almanya, Berlin LAMBERT Academic Publishing 2015), The Struggle for Power in Central Asia and the Caucasus: Geopolitics and the Great Game After the Cold War, (İngiltere Tauris 2016) ve Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar, (Ankara SRT Yayınları, 2016) kitaplarının yazarıdır. Amerika Birleşik Devletleri University of Texas/UTD, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve Kırım Devlet Sanayi ve Pedagoji Enstitüsü’nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sok. No.52 Çapa/Fatih-İstanbul
Tel: 0212 534 9231 Belgegeçer: 0212 635 2611
web: http://istanbulkirim.org
e-mail: info@istanbulkirim.org