KIRIM TATAR HALK CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 100’NCÜ YILI KUTLU OLSUN.

26 Aralık 1917 100 yıl evvel bugün Numan Çelebi Cihan önderliğindeki Kırım Tatar Türkleri Bahçesaray’da kurultay toplayarak (26 Aralık 1917) KIRIM Tatar Milli Kurultayı Kırım Demokratik Halk Cumhuriyetini ilan ettiler.

Kırım Anayasası Madde 16: KURULTAY, gerek hayatı içtimaiyede yaşatılması elzem olan şahıs, ikametgah, kelâm, vicdan, ittifak, içtima, matbuat, tatili eşgal (grev) hürriyetlerini ve hayat sigortasını temin ve gerekse akaliyette (azınlıkta) kalan milletlerin hukuku milliye ve siyasileriyle, Kurultay tarafından Tatar hayatı milliyesinin temelleri olarak kabul edilen kavanini esasiyenin ancak halk cumhuriyeti ile yaşatılacağına inandığından HALK CUMHURİYETİ esasını kabul ve ilan eder. MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ..