Kırım’ın İşgalinin 1.Yıl Basın Açıklaması

KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ'nin BASIN BİLDİRİSİ Bu gün 27 Şubat 2014'de Kırım'ın silahlı ruslar tarafından işgali ile birlikte başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki baskının ve sindirme politikasının birinci yılı. Bu süre içinde Rusların işgaline karşı çıkan Batı ülkelerinin Kırım'ı unuttuğunu, Ukrayna'nın işgal edilmemiş bölgelerini kurtarıp Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında bir tampon devlet icat etme arayışına girdiklerini görmekteyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Kırım'daki kardeşlerine daha çok sahip çıkmasını istiyoruz. Bu konu bizim hassasiyetimizdir ve bu konuda destek bekliyoruz. Meşrutiyeti hür Dünya ve Kırım Tatar Türkleri tarafından tanınmayan işgal sonrası, Kırım Tatar Türklüğü'nün Milli Lideri Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU, Kırım Tatar Milli Meclisi başkanı Refat ÇUBAROV, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırım Temsilcisi İsmet YÜKSEL ve Sinaver KADİROV'un 5 yıl süre ile Kırım'a girişleri yasaklanmıştır. 3 çocuk babası Reşat AHMETOV kaçırılarak hunharca öldürülmüştür. Bunlardan başka Kırım'da silahlı rus paramiliter güçleri tarafından kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısı 20'yi geçmiştir. Kırım Tatar Türklerinin evlerine baskınlar yaparak baskı ve yıldırma faaliyetlerini bütün Kırım Tatar toplumuna yaymışlardır. Kırım'daki kanunsuz silahlı rus güçleri Kırım Tatar Türkleri tarafından kurulan camilere, Kur'an kurslarına baskınlar yaparak girmiş ve manevi değerlerimize de hakaret etmeye başlamışlardır. Son olarak 16 Eylül sabah saatlerinde Kırım Tatar Milli Meclisi binasına Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanları ve silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş ve arama yapılmıştır. Ardından da Kırım Tatar Türklerinin en yetkili organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi binası süresiz kapatılmış ve Milli Meclis başkan yardımcısı Ahdem ÇİYGÖZ tutuklanmıştır. Kırım Tatar Türkleri üzerinde yoğun bir baskı kurulmuştur ve bu baskılar her geçen gün daha da artarak devam etmektedir. Bu baskın ve fiiller daha önce 18 Mayıs 1944 Stalin sürgününü yaşamış olan Kırım Tatar Türklerine psikolojik baskı niteliğindedir ve özellikle 1944 sürgününü hatırlatan baskıcı, yıldırıcı ve yok etmeye yönelik tavırları barındırmaktadır. 1944'ün kirli elleri Kırım Tatar Türkleri üzerinde daha yaralarını saramadıkları soy kırımın acılarından faydalanarak yine bir baskı ve zulüm rejimi inşa etmeye yeltenmektedir. Kırım Tatar Milli Meclisi, sadece Kırım'da yaşayan değil tüm dünya'ya yayılmış Kırım Tatar Türklerinin meşru temsilciliğidir. Kırım Tatar Milli Meclisine yapılan bu saldırılar da bütün Kırım Tatar Türklerine yönelik saldırılardır. İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Kırım'da yaşanan bu olayları büyük bir kaygı ile izlemekte ve kınamaktayız. Biz her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve Ukraynalılarla birlikte barış ve huzur içinde yaşamaktan yana olduk. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, T.C. Dış İşleri Bakanlığını, siyasi partileri ve tüm sivil toplum kuruluşlarını Kırım Tatar Türkleri üzerindeki bu insanlık dışı baskıların 1.yılında karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Unutulmayacak bir gerçek vardır o da Kırım, Kırım Tatar Türklerinin ebedi vatanıdır. İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak sonuna kadar Kırım'daki yaşayan halkımızın, Kırım Tatar Milli Meclisimizin, milli hareketimiz ve Milli Liderimiz Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU'nun yanında ve emrinde olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Celal İÇTEN Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı