Ocak 2016 için Cuma Konferansları takvimimiz

Ocak 2016 için Cuma Konferansları takvimimiz

İstanbul Kırım Derneği’nin geleneksel Cuma Konferanslarında bu ay Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu – “Kolesterol Gerçeği”, Venera Başaran – “Dünden Bugüne Kazan Tatarları: Tarihi, Sosyal Hayatı, Gelenekleri”, 22 Ocak’ta Doç. Dr. Giray Saynur Derman – “Uluslararası Politikalarda Rusya ve Ukrayna Arasında Kalan Kırım” ve 29 Ocak’ta İsmail Cengiz – “Sürgünde Doğu Türkistan Gerçeği, Küresel Açıdan Önemi ve Temel Sorunları” konularıyla konuşmacı olacaklar.

Grafik: Ocak 2016 Cuma Konferansları Programı