PROF.DR.ADEM ESEN KONFERANS KONUĞUMUZ EĞİTİM DE KALİTE ÇABALARI

İstanbul Kırım Derneğinde Eğitimde kalite çabaları İstanbul (QHA) – Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Konferanslarında bu hafta Prof.Dr.Adem Esen Eğitimde kalite çabaları konulu konferansı verecektir.18 Ocak Cuma günü saat 19.30'da dernek toplantı salonunda yapılacak konferansın ardından verilecek ikramın sahipliğini Ertan Baştuhan yapacaktır. Prof.Dr Adem Esen Rektör / Mütevelli Heyeti Üyesi Eğitimi: İlköğretim: Konya Meram Selçuk İlkokulu (1969-1973), Mevlana Ortaokulu (1973-1976). Ortaöğretim: Konya Gazi Lisesi, 1980. Lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler (Bilgiler) Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü, 1984. Lisans, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1987), Y. Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, 1986.(Ekte) Doktora, İstanbul Üniversitesi SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, 1991. Doçentlik, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi, Üniversitelerarası Kurul, 1993. Profesörlük, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı, İktisat Politikası ABD (2009) Çalıştığı Kurumlar Yard. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Ekonomi-Maliye Bölümü, 1992–1994. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 1994-1999. Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı, 1999-2009, Prof. Selçuk Üniversitesi İİBF (2009-2010) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (halen Rektör) Yürütmüş olduğu lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Lisans, önlisans: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu: Eğitim, Türk-İslam Düşünce Tarihi Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulu: Genel İşletme, İktisada Giriş Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Makro ve Mikro Ekonomi, İktisada Giriş, Maliye Politikası, Para-Banka, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Kamu Ekonomisi. Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu: Mahalli İdareler Maliyesi, Bütçe Selçuk Üniversitesi Kadınhanı MYO Yerel Yönetimler Bölümü: Yerel Yönetimler Selçuk Üniversitesi İİBF, Spor Meslek Yüksek okulu. Ekonomiye Giriş (2009-2010) İİBFUluslar arası İktisat, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Kent İşletmeciliği (2010) Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye’nin Makro İktisadi Sorunları, Türk Sosyal Siyaset Tarihi, İktisat Politikası, İktisadi Düşünceler ve Doktrinler, Ücret Teorileri, , Ekonomi Yönetimi ve İdari Boyutu, Çağdaş Maliye Politikaları, Ekonomi Yönetimi ve Hukuk Düzeni. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Hizmet İşletmelerinde Stratejik Planlama Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kendisi ile ilgili vermek istediği diğer bilgiler: Katıldığı uluslar arası kurslar, seminerler, programlar: Suudi Arabistan Riyad, King Saud University Arapça öğretmenlik kursu, 1988-1989. Kuveyt Finance House- Islamic Development Bank, İktisat seminerleri, 1996. İngiltere Exeter Universty Language School, 2004. JICA, Yöneticiler İçin Afet Seminerleri, Kobe, Tokyo. 2006. Council of Europe, the Congress of Local and Regional Authorities (Türkiye temsilciliği 2004-2009) Çeşitli ülkelere yerel yönetim ziyaretleri. Projelerde Yaptığı Görevler: Sivas İli Yerel Ekonomik Gelişme Programı (YEGP) Projesi, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Projesi, Danışman, 1996. Anadolu Selçuklu Eserleri Albümü, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Selçuklu Belediyesi Projesi, Proje Yöneticisi, 2008. Büyük Selçuklu Eserleri, TİKA Projesi, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde devam ediyor. Dinar ve Senirkent Afet Bölgelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı Değişikliği, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 1998. Orta Anadolu (Konya, Kayseri, Sivas ve Tokat) Girişimcilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletmecilik Anlayışları ve Beklentileri Anlayışları, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 1999. İlgilendiği Alanlar: İktisat Politikası, Sosyal Politika ve Endüstriyel İlişkiler, İktisat ve Ahlak, Ücretler ve İşsizlik, Sanayi, Hizmetler, Üniversite, Yerel Yönetimler İlişkileri Beşeri Kaynaklar ve Personel Yönetimi, Belediyecilik ve Yerel Yönetimler, Yerel Ekonomi (Konya, Sivas, Erzincan) Afet Yönetimi, Kamu Yönetimi ve-Kamu Ekonomisi, Avrupa Konseyi-Türkiye İlişkileri (özellikle yerel yönetimlerde), Akademik-İdari Görevler: Müdür Yardımcılığı, Atatürk Üniversitesi Erzincan İlahiyat MYO, 1992-1993. Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, 1994. Dekan Yardımcılığı, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, 1994-1995. Bölüm Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, 1994–1999. Fakülte Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, 1994-1999. Senato Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, 1996-1999. İktisat Politikası ABD Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, 1994–1999. İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, 1994–1999. Yönetim Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, 1994-1999. Bölüm Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi İİBF (2009-2010), Selçuk Ün. Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü. Seçilmiş-İdari Görevler: Selçuklu Belediye Başkanlığı (1999-2009) Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği (2005-2009) Kimdir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşa Derneği Molla Gürani Mah.Akkoyunlu Sok.No.52 Çapa İstanbul http://www.kirimdernegiistanbul.org info@kirimdernegiistanbul.org