Venera Başaran’ın “Dünden Bugüne Kazan Tatarları: Tarihi, Sosyal Hayatı, Gelenekleri” konulu konferansını izle