Yönetim Kurulu

Başkan
Celal İçten

Başkan Yardımcısı
Melih Cilsim

Başkan Yardımcısı
Ahmet Emre Türedi

Genel Sekreter
Hasan Şener

Muhasip
Seher Türedi

Veznedar
Ergun Sevimsoy

Üye
Uğur Mertol

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Cem Türer

Ertan Baştuhan

Aysel Yılmaz

Selçuk Akyalçın

Ertuğrul Toksoy

Ülker Şanlı

Göksel Öztoprek

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

 Hakan Çınar

Murat Atakan

Kutluk Kaan Sümer

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Lebip Bağış

Sinan Baki

Seda Olanbatur

logo

1952’de kurulan İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneğinin logosu