Kırım Bayrağı (Tarak Tamgalı Gökbayrak)

 

 

Kırım Bayrağı Ölçüleri

ANT ETKENMEN

Ant etkenmen Tatarlarnıñ yarasını sarmağa
Nasıl olsun eki qardaş birbirini körmesin?
Onlar içün ökünmesem, muğaymasam, yaşasam
Közlerimden aqqan yaşlar derya-deniz qan bolsun.

Ant etkenmen şu qaranğı yurtqa şavle sepmege,
Nasıl bolsun bu zavallı qardaşlarım iñlesin?
Bunu körüp buvsanmasam muğaymasam, yanmasam
Yuregimde qara qanlar qaynamasın, qurusun.

Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege
Bilip, körüp, milletimniñ köz yaşını silmege.
Bilmey körmey, biñ yaşasam, qurultaylı han bolsam,
Kene bir kun mezarcılar kelir meni kömmege.

****

Kirim Turkcesi

ANT ETKENMEN
Ant etkenmen milletimniñ yarasýný sarmaða
Nasýl olsun eki qardaþ birbirini körmesin?
Onlar içün ökünmesem, muðaymasam, yaþasam
Közlerimden aqqan yaþlar derya-deniz qan bolsun

Ant etkenmen þu qaranðý yurtqa þavle sepmege,
Nasýl bolsun bu zavallý qardaþlarým iñlesin?
Bunu körüp buvsanmasam muðaymasam, yanmasam
Yuregimde qara qanlar qaynamasýn, qurusun.

Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege
Bilip, körüp, milletimniñ köz yaþýný silmege.
Bilmey körmey, biñ yaþasam, qurultaylý han bolsam,
Kene bir kun mezarcýlar kelir meni kömmege.

Kazan Turkcesi

ANT ETKENMEN

Ant etkenmen milletimniñ yarasýný sarmaða
Nicek bulsun eki qardaþ birbirini körmesin?
Onlar içün ökünmesem, muðaymasam, yaþasam
Közlerimden aqqan yaþlar derya-deniz qan bolsun

Ant etkenmen þu qaranðý yurtqa þavle sepmege,
Nicek bolsun bu zavallý qardaþlarým iñlesin?
Munu körüp buvsanmasam muðaymasam, yanmasam
Yuregimde qara qanlar qaynamasýn, qurusun.

Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege
Bilip, körüp, milletimniñ köz yaþýný silmege.
Bilmey körmey, biñ yaþasam, qurultaylý han bolsam,
Kene bir kun mezarcýlar kelir meni kömmege.

Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığı:

ANT ETMİŞİM!

Ant etmişim şu karanlık yurda ışık saçmaya,
Nasıl olur da, iki kardeş birbirini görmesin?
Onlar için üzülmezsem, kaygılanmazsam, yanmazsam,
Gözlerimden akan yaşlar derya deniz kan dolsun!

Ant etmişim Tatarların yarasını sarmaya,
Nasıl olsun bu zavallı kardeşlerim çürüsünl!
Bunu görüp bunalmazsam, üzülmezsem, yanmazsam,
Yüreğimde kara kanlar kaynamasın, kurusun!

Ant etmişim, söz vermişim millet için ölmeye,
Bilip, görüp milletimin göz yaşını silmeye.
Bilmeden, görmeden bin (yıl) yaşasam, kurultaylı han olsam,
Gene bir gün mezarcılar gelir beni gömmeye

Numan Çelebi Cihan 1917

Kırım Tatarlarının milli marşı olarak kabul edilen “Ant Etkenmen” 3 kıta halinde yazılan bir şiir olup, son dörtlüğü milli marş olarak söylenmektedir. Milli marş olarak söylenirken de son dörtlükteki her mısra nakarat halinde tekrarlanmaktadır.