BAHÇESARAY
ISSN-1304-7744

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

Dernek Adına İmtiyaz Sahibi
Celâl İçten

Yazı İşleri Müdürü
Seher Türedi

Editörler
A.Emre TürediErgun Sevimsoy

Görsel Tasarım ve Röportaj
Zehra İpek Özbay – Uğur Mertol – Simge Türedi

Tashih
Aydil Erol

Yazışma Adresi
Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sokağı Nu: 52
Dr. Ahmed İhsan Kırımlı Kırım Tatar Türkleri Kültür Evi
Çapa – Fatih – İstanbul

İletişim
Tel: +90 212 534 92 31 Faks: +90 212 635 26 11

Dernek
info@istanbulkirim.org
http//istanbulkirim.org

Baskı
HAS MATBAACILIK / Nejat Anlar
Davutpaşa Cad. Emintaş Matb. Sitesi
Nu: 329 Topkapı – İstanbul Tel :0(212) 576 31 29
has.matbaa@gmail.com