YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

 1. Başkan – Celâl İçten
 2. Başkan Yardımcısı – Melih Cilsim
 3. Başkan Yardımcısı – A. Emre Türedi
 4. Muhasip – Seher Türedi
 5. Sekreter – Arzu Şener
 6. Veznedar – Ergun Sevimsoy
 7. Üye – Bülent Eken

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 1. Naci Çelebi
 2. Lütfü Başaran
 3. Hasan Şener
 4. Selçuk Akyalçın
 5. Ertuğrul Toksoy
 6. Ülker Şanlı
 7. Göksel Öztoprak

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

 1. Murat Atakan
 2. Hakan Çınar
 3. Kutluk Kağan Sümer

DENETLEME KURULU YEDEK

 1. Uğur Mertol
 2. Seda Olanbatur
 3. Sinan Baki


1952’de kurulan İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneğinin logosu