Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Kadınlar Kolu her ayın 3. Pazar günü derneğimizin ikram salonu Konakbay‘da toplanıyor.

Tüm hanımlar davetlidir!

Derneğimizde yapılacak olan Kadınlar Kolu toplantısının başlangıç saati 13.00’tür.

Kadınlar Kolu Başkanı
Ülker Şanlı